Thuiszorg ZorgBrigades

Zorg Voor Elkaar

Onze Missie :


Thuiszorg ZorgBrigades staat voor EENHEID .

Zorgbrigades stelt mensen in staat om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te blijven leven als zij ouder worden, herstellen van ziekte of leven met een blijvende beperking.

Het is onze MISSIE om u te helpen om zo prettig mogelijk oud te worden.

op U eigen manier,in U eigen omgeving en met zoveel mogelijk gebruik van U eigen mogelijkheden.

Wij zijn er voor ouderen van alle culturen, leeftijden en achtergronden.

 

Onze Zorg Visie :

 

Zorgbrigades doet alles voor betere zorg. 

Onze visie is het bieden van kwalitatieve zorg.

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zo lang mogelijk de eigen regie kunnen behouden, over wat ze zelf kunnen om zo zelfstandig mogelijk te wonen en te leven.

Wij helpen bij het dragen van verantwoordelijkheid en we werken  aan vertrouwde relaties.

Onze zorg is gericht op de persoonlijke wensen en doelen van onze cliënten.

Aan de handt daarvan wordt het zorgplan opgesteld en of gewijzigd.


Aandacht en Respect:


Onze medewerkers  willen dat onze cliënten  zich veilig, erkend en gewaardeerd voelen.

wij bieden een luisterend oor aan.

Wij hebben respect voor ieder zijn eigen geloof.